Birželio 12 d. baigėsi derybos dėl UAB „Mondelez Lietuva Production” kolektyvinės sutarties. Planuojama, kad atnaujinta sutartis bus pasirašyta rugsėjo mėnesį įvyksiančioje darbuotojų konferencijoje.
Darbdavio ir darbuotojų atstovams pavyko susitarti dėl svarbių garantijų bendrovės darbuotojams: susitarta, kad darbuotojams pasirengimui ir darbo užbaigimui per pamainą skiriama 15 min., kurios įskaitomos į darbo laiką, o suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis – 2 mėn.
Susiderėta ir dėl papildomų išmokų bei priedų: už darbo grafiko pakeitimą mažiau nei prieš 7 d. mokamas 50 proc. dydžio darbo užmokesčio priedas, o dirbantiems pamaininiu darbo grafiku, apimančiu ir savaitgalius, dirbantiems suminiu darbo laiko režimu, ar esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų taip pat mokami priedai. Papildomos išmokos mokamos ir darbuotojams, išeinantiems į senatvės pensiją.
Be to, dėl naujų darbuotojų vertinimo kriterijų darbdavys privalės konsultuotis su profesine sąjunga, o darbuotojui nesutinkant su įvertinimo rezultatais, į vertinimo procesą įtraukiamas profesinės sąjungos atstovas.
Foto: investlithuania.com.