Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) įkurta 1989 m. Tai – savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus. LMP taip pat siekia pagerinti savo narių darbo sąlygas, aktyviai dalyvauti formuojant viešąją socialinės apsaugos ir darbo politiką.

LMP jungia dirbančius arba dirbusius mėsos, pieno, duonos, tabako, aliejaus ir riebalų, cukraus, konditerijos, gėrimų, konservų gamybos bei perdirbimo įmonėse, viešbučiuose, restoranuose, parduotuvėse, turizmo sektoriuje ar kitų pagal Tarptautinę maisto pramonės ir giminingų šakų profsąjungų asociaciją (IUF) struktūrą galimų profesijų darbuotojus. Mūsų nariais tampai ir  besimokantys anksčiau nurodytų profesijų studentai ar profesinių mokyklų moksleiviai. Įmonės darbdaviai arba asmenys, vykdantys jų funkcijas, profesinės sąjungos nariais būti negali.

MŪSŲ MISIJA:

UŽTIKRINTI SAVO NARIAMS SAUGIAS IR VISAPUSIŠKAI ORIAS DARBO BEI GYVENIMO SĄLYGAS.

MŪSŲ ŠŪKIS:

VIENYBĖ - PASITIKĖJIMAS - KOVA

 

VIENYBĖ  (tik kartu mes galime pasiekti to, ko galbūt seniai nedrįstame reikalauti, dėl mūsų pačių gerovės).

PASITIKĖJIMAS  (drąsus žingsnis į priekį žinant ,kad užnugaris bus tvirtas ir neleis suabejoti).

KOVA  (bendras tikslas daryti tai ,kas mus jungia ir šaukia stiprinti jėgas prieš neteisybę, savivalę,.... būti išgirstam)

MŪSŲ ORGANIZACIJOS VERTYBĖS

Sąžiningumas

Mes laikomės aukščiausių elgesio standartų: esame sąžiningi vieni su kitais, nesitaikstome su smurtu ir išlaikome moralinį teisingumą savo santykiuose, atsakomybėse, politikoje, procesuose, sprendimuose ir praktikoje.

Solidarumas

Esame vieningi gindami visų darbuotojų teises. Dirbame kaip komanda, kurios kiekvienas narys atlieka savo vaidmenį, prisidėdamas prie rezultatų. Mes sąžiningai pasidalijame įvairių siekių naštą ir laimėjimus. Siekiame stiprinti tiek nacionalinį, tiek tarptautinį solidarumą.

 

Atsakomybė

Mes atsižvelgiame į savo organizacinę viziją, misiją ir tikslus, taip pat į savo individualias pareigas ir atsakomybę. Esame atsakingi prieš savo narius, jų šeimas, darbuotojus ir savo šalį.

Lygybė

Pripažįstame žmogaus orumo ir teisių lygybę.