Įsibėgėjus atostogų sezonui darbuotojams neretai kyla klausimų apie atostogas ir jų apmokėjimo tvarką. Kviečiame susipažinti su svarbiausia informacija apie atostogas.
  • Už išdirbtus pilnus metus kiekvienam darbuotojui priklauso ne mažiau nei 20 d. d. atostogų. Darbdavys gali nustatyti didesnį dienų skaičių. DK tam tikrais atvejais irgi nustato atostogų padidinimą dėl stažo, vaikų ar sudėtingų darbo sąlygų ar darbo specifikos.
  • Atostoginiai turi būti išmokėti iki atostogų pradžios. Jei jie išmokami pavėluotai, darbuotojas įgyja teisę į tiek atostogų dienų, kiek jie buvo pavėluotai išmokėti, jei jis pateikė prašymą per 3 d. d. po atostogų.
  • Kadangi yra sudėtinga greitai paskaičiuoti atostoginius, dažnai yra mokamas avansas, arba atostoginiai išmokami kartu su darbo užmokesčiu pagal darbuotojo prašymą. Tokiu atveju darbuotojo pajamos kas mėnesį išlieka panašios.
  • Atostoginiai skaičiuojami tik už darbo dienas, kurios papuola į atostogų intervalą. Įmonė gali nustatyti tvarką, kaip tos darbo dienos yra skaičiuojamos, jei darbuotojas dirba pagal netipinį darbo režimą.
  • Atostoginių suma už vieną darbo diena yra lygi vidutiniam asmeniniam darbuotojo dienos darbo užmokesčiui, kuris yra paskaičiuotas pagal trijų iki atostogų buvusių mėnesių darbo užmokestį ir dirbtas dienas. Kuo daugiau darbuotojas tais mėnesiais uždirbo, tuo didesnis bus jo asmeninis vidurkis ir atostoginiai.
  • Į vidutinį darbo užmokestį įtraukiami visi priedai, priemokos ir premijos, jei jie susiję su jau įvykusio darbo rezultatais. Premijos jubiliejaus proga, premijos už tai, kad paskatinti dirbti geriau ateityje, ar pajamos natūra dėl įmonės automobilio naudojimo nėra įtraukiami į atostoginių skaičiavimą. Jei per paskutinius tris mėnesius iki atostogų darbuotojas nedirbo, jo vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas pagal darbo sutartyje nurodytą darbo užmokestį.
  • Kompensacija už nepanaudotas atostogas darbuotojas gali gauti tik nutrūkus darbo sutarčiai. Kol darbuotojas dirba, jis gali gauti tik atostoginius už atostogautas darbo dienas.
  • Jei darbuotojas sukaupia daugiau nei už tris metus neišnaudotas atostogas, darbdavys turi teisę senesnes nei 3 metų sukauptas nepanaudotas atostogas „nubraukti”, bet gali ir „nenubraukti”. Vienoda tvarka turėtų būti taikoma visiems darbuotojams.
  • Jei darbuotojas pradėjo dirbti naujame darbe, jis įgyja teisę paprašyti atostogų tik po 6 mėn. Tačiau jei darbdavys sutinka apmokėti atostoginius, gali darbuotojas pradėti atostogauti nors ir nuo pirmos darbo dienos.
SVARBU: Kiekvieną mėnesį darbdavys darbuotojui turi duoti darbo užmokesčio paskaičiavimo lapelį, kuriame yra nurodomas priskaičiuotas darbo užmokestis ir dirbtos darbo dienos (valandos). Saugokite šiuos lapelius, nes pagal jų duomenis galima patiems apytiksliai pasiskaičiuoti kokie bus atostoginiai. 𝗧𝗮𝗶𝗽 𝗽𝗮𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗮 𝘀𝘂𝘀𝗶𝗽𝗮𝘇̌𝗶𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂 𝘀𝗮𝘃𝗼 𝗶̨𝗺𝗼𝗻𝗲̇𝘀 𝗸𝗼𝗹𝗲𝗸𝘁𝘆𝘃𝗶𝗻𝗲 𝘀𝘂𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗺𝗶, 𝗸𝘂𝗿𝗶𝗼𝗷𝗲 𝗴𝗮𝗹𝗶 𝗯𝘂̄𝘁𝗶 𝗻𝘂𝗺𝗮𝘁𝘆𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗽𝗶𝗹𝗱𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗷𝗼𝘀 𝗮𝘁𝗼𝘀𝘁𝗼𝗴𝗮𝘂𝗷𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗺𝘀 𝗱𝗮𝗿𝗯𝘂𝗼𝘁𝗼𝗷𝗮𝗺𝘀. Šaltinis: pramprof.lt