Gegužės 24-25 dienomis vykusiame VIII Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime buvo patvirtintos organizacijos veiklos gairės artimiausiems penkeriems metams.
Gairėse, be kita ko, numatyta kolektyvinėse sutartyse siekti skaidrios darbo apmokėjimo sistemos, susitarimų dėl kasmetinio darbo užmokesčio indeksavimo sąlygų, trumpesnio darbo laiko ir kitų garantijų dirbantiems pamaininį darbą, darbuotojų kvalifikacijų nustatymo sistemų, geresnių ekonominių – socialinių sąlygų ir garantijų profesinės sąjungos nariams bei įvairių grupių darbuotojams.
Be to, siekiama daryti įtaką įstatymų leidybai, socialiniam dialogui: vadovaujantis kitų ES valstybių šalių praktika, teikti siūlymą LR Seimui dėl darbuotojų atstovų atleidimo nuo darbinių pareigų vykdymo, paliekant jiems darbo užmokestį; teikti siūlymus LR Seimui dėl informavimo – konsultavimo tvarkos, suminės darbo laiko apskaitos pakeitimų LR Darbo kodekse; teikti kitus siūlymus darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl įstatymų, norminių aktų priėmimo, pakeitimo ar papildymo, kt.
Su visu LMP Veiklos krypčių 2024-2029 metams planu galima susipažinti pasekus šią nuorodą: