Kai žmogus tam tikrą laiką atlieka ne tik savo, bet ir papildomas darbo funkcijas, turėtų būti sudaromas susitarimas dėl papildomo darbo.
Kai papildoma darbo funkcija atliekama laisvu nuo pagrindinių darbo funkcijų metu, tai vadinama funkcijų jungimu. O kai papildomas darbo funkcijas darbuotojas atlieka tuo pačiu metu, kaip ir pagrindines, tai vadinama darbo funkcijų gretinimu.
Susitarime turi būti nurodyta, kuriuo metu darbuotojas atliks papildomas darbo funkcijas, kokios jos bus ir kiek darbo valandų truks, kaip už jas darbuotojui bus apmokama (darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą). Toks susitarimas sudaromas kaip darbo sutarties priedas.
Tiesa, valandos, dirbtos pagal susitarimą, nėra laikomos viršvalandžiais. Jos apmokamos pagal susitarimo sąlygas.
Susitarimas gali būti nutraukiamas tiek darbuotojo, tiek darbdavio, įspėjus kitą pusę apie tai prieš 5 darbo dienas.