Dažnai kalbėdami apie darbuotojų saugą ir sveikatą painiojame tam tikras sąvokas. Štai terminai „pavojaus kontrolė“ ir „rizikos kontrolė“ kasdienėje kalboje dažnai vartojami pakaitomis, visgi abi šios sveikatos ir saugos kontrolės rūšys turi savų niuansų, nors abiejų tikslas ir panašus – pagerinti darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos lygį.
PAVOJUS – tai viskas, kas gali pakenkti darbe: veiksniai, kenkiantys asmens sveikatai ar saugumui, arba darantys žalą turtui, įrangai bei aplinkai.
Taigi, pavojų sukelti gali bet kas – darbo medžiagos, mašinos, įranga, chemikalai, pesticidai, įrankiai, dulkės, ligas sukeliantys mikroorganizmai, ekstremalios temperatūros, elektra, triukšmas, vibracija, transportas, prastas darbo vietos išplanavimas, blogas darbo organizavimas, metodai, praktika ar sistemos, stresas, seksualinis priekabiavimas ir smurtas (įskaitant smurtą šeimoje), netinkamas požiūris.
Visa tai tai gali sužaloti darbuotojus ir (arba) pakenkti jų sveikatai. Pavojų skaičius yra neribojamas.
RIZIKA yra tikimybė, kad pavojus iš tikrųjų atsiras ir sukels sužalojimą ar ligą, arba sugadins turtą, įrangą ar aplinką, kartu su nuoroda į tai, kokia rimta žala gali būti, įskaitant ilgalaikes pasekmes.
Taigi, rizika = žalos tikimybė x žalos sunkumas
Beje, vertinant riziką, labai svarbu atsižvelgti į darbuotojų lytį, amžių, sveikatos būklę bei indėlį į procesą.
Parengta pagal Tarptautinės maisto, žemės ūkio, viešbučių, restoranų, maitinimo, tabako ir jai giminingų darbuotojų profesinės sąjungos (IUF) atmintinę darbuotojų atstovams „MAKE MY WORKPLACE SAFE AND HEALTHY: A TRADE UNION GUIDE TO FIGHTING BACK AGAINST BEHAVIOUR-BASED SAFETY”.