Pareigą inicijuoti darbo tarybos steigimą turi darbdavys, kurio dispozicijoje yra daugiau nei 20 darbuotojų.
Pagal LR Darbo kodeksą, įmonės darbo taryba turi teisę dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą; gauti iš darbdavio informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti; teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo; inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų; esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą.
Visgi, praktika ir darbuotojų atstovavimo patirtis rodo, kad darbo tarybų siūlymai yra veikiau rekomendacinio pobūdžio, o darbdavys neprivalo jų laikytis.
Be to, išrinkti darbo tarybų nariai dažnai net formaliai negali vykdyti jiems priskirtų funkcijų – atstovauti darbuotojams informavimo ir konsultavimo procese, nes darbdaviai juos verčia pasirašyti konfidencialumo sutartis.
Tuo tarpu profesinės sąjungos turi teisę:
  • individualiai ginti savo narius ir jiems atstovauti individualiuose darbo santykiuose (darbo ginčų komisijose, teismuose);
  • dalyvauti kolektyvinėse derybose, sudaryti kolektyvines sutartis (kurių darbdaviai privalo laikytis) ir kontroliuoti jų vykdymą;
  • inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų;
  • reikalauti, kad darbdavys panaikintų neteisėtus sprendimus, taip pat – skelbti streiką.
Profesinės sąjungos taip pat turi didesnes galimybes organizuoti įvairius mokymus darbo teisės ar atstovavimo klausimais savo nariams, kviečiasi ekspertus derybose dėl kolektyvinės sutarties, ar teikia pasiūlymus įstatymų projektų rengėjams.
Pažymėtina, kad tik profesinės sąjungos ar jų organizacijos turi teisę derėtis dėl kolektyvinių sutarčių.
Beje, jeigu darbovietėje jau yra veikianti darbo taryba, tai niekaip neriboja darbuotojų galimybės steigti profesinę sąjungą.
Pagal lpsk.lt ir infolex.lt informaciją.