Maisto pramonės įmonėse produkciją gaminantys darbuotojai paprastai dirba taikant suminę darbo laiko apskaitą, ir darbuotojams dažnai kyla klausimų dėl atostoginių apskaičiavimo tvarkos. Yra išskiriami 3 atostoginių apskaičiavimo būdai:

1. Atostoginių skaičiavimas už darbo dienas pagal grafiką atostogų metu. Šiuo atveju darbuotojui atostoginiai paskaičiuojami už tiek dienų, kiek pagal grafiką jam būtų reikėję dirbti.
Pavyzdys: Darbuotojas atostogaus laikotarpiu 2023 06 13 – 06 22. Atostogų laikotarpiu pagal grafiką būtų reikėję dirbti 6 darbo dienas (d. d.).
Atostoginiai paskaičiuojami už 6 d. d. padauginus iš darbuotojo 1 d. d. VDU. Jei sutartis valandinė, atostoginiai paskaičiuojami 48 val. padauginus iš darbuotojo 1 val. VDU.

2. Atostoginių skaičiavimas pagal 5 d. d savaitės grafiką. Šiuo atveju atostoginių skaičiavimui atostogų dienos paimamos ne pagal darbuotojo darbo grafiką, bet pagal standartinį darbo grafiką – 5 d. d., 40 val. per savaitę.
Pavyzdys: Darbuotojas atostogaus laikotarpiu 2023 06 13 – 06 22. Pagal standartinį darbo grafiką atostogų laikotarpyje buvo 8 d. d.
Atostoginiai paskaičiuojami už 8 d. d. padauginus iš darbuotojo 1 d. d. VDU. Jei sutartis valandinė atostoginiai paskaičiuojami 64 val. padauginus iš darbuotojo 1 val. VDU.

3. Atostoginių skaičiavimas taikant vidutinę darbo dienos trukmę valandomis. Tai tikriausiai rečiausiai taikomas atostoginių skaičiavimo būdas. Šiuo skaičiavimo būdu išskaičiuojama vidutinė darbo dienos trukmė. Šį būdą reikėtų taikyti tik tada, kai darbo sutartis yra valandinė ir darbuotojo darbo valandos darbo dienoje yra kintančios. Skaičiavimo esmė: išskaičiuojamos trijų prieš atostogas einančių mėnesių vidutinis dirbtas valandų skaičius per dieną: skaičiuojama kiek valandų darbuotojas dirbo tris paskutinius mėnesius, einančius prieš atostogas, ir padalinama iš nustatytų darbo dienų pagal valstybės patvirtintą darbo kalendorių. Gautos valandos dauginamos iš atostogų darbo dienų ir dauginama iš įprastai išskaičiuoto VDU.

SVARBU: Kiekvieną mėnesį darbdavys darbuotojui turi duoti darbo užmokesčio paskaičiavimo lapelį, kuriame yra nurodomas priskaičiuotas darbo užmokestis ir dirbtos darbo dienos (valandos). Saugokite šiuos lapelius, nes pagal jų duomenis galima patiems apytiksliai pasiskaičiuoti kokie bus atostoginiai.

𝗧𝗮𝗶𝗽 𝗽𝗮𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗮 𝘀𝘂𝘀𝗶𝗽𝗮𝘇̌𝗶𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂 𝘀𝗮𝘃𝗼 𝗶̨𝗺𝗼𝗻𝗲̇𝘀 𝗸𝗼𝗹𝗲𝗸𝘁𝘆𝘃𝗶𝗻𝗲 𝘀𝘂𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗺𝗶, 𝗸𝘂𝗿𝗶𝗼𝗷𝗲 𝗴𝗮𝗹𝗶 𝗯𝘂̄𝘁𝗶 𝗻𝘂𝗺𝗮𝘁𝘆𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗽𝗶𝗹𝗱𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗷𝗼𝘀 𝗮𝘁𝗼𝘀𝘁𝗼𝗴𝗮𝘂𝗷𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗺𝘀 𝗱𝗮𝗿𝗯𝘂𝗼𝘁𝗼𝗷𝗮𝗺𝘀.