Balandžio 19 dieną sukanka lygiai metai nuo masinių Baltarusijos nepriklausomų profesinių sąjungų vadovų areštų. Suėmimai dėl žodžio laisvės ir savo pozicijos išreiškimo Baltarusijoje tapo baisia kasdienybe.

Ta proga Asociacija „Salidarnast“* organizuoja tarptautine kampaniją „Profesinės sąjungos – ne ekstremistinės organizacijos!” (Trade Union Activity – Not Extremism!)”

„Mūsų šalyje tvyro policijos teroras, kankinami ir persekiojami tie, kurie nesutinka su diktatorišku Lukašenkos režimu, įskaitant profesinių sąjungų aktyvistus. Kampanija raginama paleisti profesinių sąjungų ir politinius kalinius, nutraukti represijas prieš profesinių sąjungų aktyvistus ir atkurti nepriklausomų profesinių sąjungų teisines veiklos garantijas“, – pažymima „Salidarnast“ pareiškime.

Kampanija prasideda 2023 m. balandžio 19 d., jos tikslas – atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į problemas, susijusias su profesinių sąjungų teisėmis Baltarusijoje ir prisidėti prie jų sprendimo.
„Šią dieną norime prisiminti savo brolius ir seseris, nuteistus skirtingomis laisvės atėmimo bausmėmis – nuo 1 iki 9 metų. Daugiau nei 30 profesinių sąjungų narių žmogaus teisių aktyvistai įtraukė į ilgą Baltarusijos politinių kalinių sąrašą, kuriame yra 1 460 žmonių. Per pastaruosius dvejus metus režimas likvidavo daugiau nei 700 visuomeninių organizacijų ir iniciatyvų. Nuteisti profesinių sąjungų aktyvistai yra įtraukti į ekstremistų ir teroristų sąrašus. Kasdien girdime apie vis daugiau areštų, kankinimų, kratų, baudų Baltarusijoje, kur teroras tapo neatsiejama gyvenimo dalimi ir mintyse sugrąžino mus į baisią Stalino represijų praeitį“, – pažymima „Salidarnast“ kreipimesi į tarptautinę bendruomenę.

„Praeitis mums sako: jei nesipriešinsime blogiui, tai tik leisime jam tapti dar labiau kraujo ištroškusiam. Kviečiame dirbančius pasaulio žmones prisijungti prie mūsų kampanijos, reikalaujančios paleisti politinius kalinius ir nutraukti terorą Baltarusijoje“, – sakoma rašte.

Ką galime padaryti siekiant padėti Baltarusijos politiniams kaliniams:

👉Surengti protesto akciją, skirtą atkreipti dėmesį į represijų Baltarusijoje problemą, aktyviai joje dalyvauti.

👉Kreiptis į Baltarusijos Respublik inos ambasadą savo šalyje ir reikalauti paleisti politinius kalinius.

👉Skleisti informaciją apie situaciją Baltarusijoje.

👉Paaukoti fondui, padedančiam profesinių sąjungų aktyvistams.

*Asociaciją „Salidarnast“ įkūrė profesinių sąjungų lyderiai ir aktyvistai iš Baltarusijos, kurie buvo priversti palikti šalį po demokratinių profesinių sąjungų likvidavimo ir represijų. Labdaros asociacija yra registruota Vokietijoje ir įsikūrusi Brėmene.

Daugiau apie asociaciją ir jos veiklą – čia:
https://www.salidarnast.info/