Kovo 1 d. Europos Parlamento (EP) Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) balsų dauguma (28 balsai už, 20 prieš ir 1 susilaikė) priėmė nuomonę dėl pasiūlymo dėl Direktyvos dėl įmonių tvarios veiklos atsakomybės. Šis balsavimas yra stiprus signalas kovojant su žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant didžiųjų Europos įmonių piktnaudžiavimą darbo ir profesinių sąjungų teisėmis ir išpuolius prieš jas viso prekių gamybos proceso metu iki tol, kol šios pasiekia vartotojus (taip vadinama vertės grandinė). Dabar savo poziciją dar turi pareikšti EP Teisės reikalų komitetas (JURI).  

„Europarlamentarai savo sprendimu aiškiai parodė, kad nori stipraus profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų įtraukimo į įmonių tvarumo strategijas. Jie geriausiai žino, kur įmonės vertės grandinėje kyla žmogaus teisių ir ypač darbo bei profesinių sąjungų teisių pavojus. Palyginti su Europos Komisijos pasiūlymu, tai yra labai svarbus žingsnis tinkama linkme“, – sako Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) konfederalinė sekretorė Isabelle Schömann.

ETUC atstovė taip pat pažymi, kad ne mažiau svarbu, jog visos didelės rizikos sektorių įmonės, nepaisant jų dydžio, būtų įtrauktos į direktyvos taikymo sritį. “Žmogaus teisės yra universalios ir neturėtų būti jokių išimčių. Štai kodėl Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bandymas išplėsti didelės rizikos veiklos sritį įtraukiant įmones, kuriose dirba daugiau nei 150 darbuotojų, yra sveikintinas. Taip pat svarbu įvesti ir aiškiai apibrėžti, kas turėtų būti vertinama kaip didelės rizikos veikla”, – pažymi ji.

Kitas svarbus komiteto nuomonės elementas yra direktyvos priede pateiktų žmogaus teisių dokumentų išplėtimas, įtraukiant kai kuriuos svarbius Europos žmogaus teisių dokumentus, tokius kaip Europos Tarybos Europos žmogaus teisių konvencija, Europos socialinė chartija ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

Prengta pagal etuc.org informaciją