Su giliu liūdesiu informuojame, kad praeitą savaitę netekome puikaus kolegos, bendraminčio ir bičiulio, Belgijos profesinių sąjungų lyderio, Willy Vijerman.

Willy Vijverman buvo Belgijos maisto ir paslaugų profesinės sąjungos ACV-CSC įkūrėjas ir pirmininkas. Kolegos jį prisimena, kaip nenuilstantį vizionierių ir strategą. Tačiau visų pirma jis buvo tikras, idėjinis profsąjungietis, nebijantis kovoti už tiesą.

„Willy Vijerman buvo ilgametis Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos draugas, gerai supratęs mūsų šalių padėtį, atgavus Nepriklausomybę, ir daug padėjęs mūsų nelengvame kelyje stiprinant profesines sąjungas. Tai tikras pasaulio profesinių sąjungų įžymybė, o be to, nuostabus žmogus. Jis nenuilstamai skleidė profesinių sąjungų žinią ne tik savo šalyje, bet ir svetur. Mums buvo didelė garbė semtis patirties iš šio iškilaus žmogaus organizuojant mokymus, mokantis derybų meno, rengiant įstatymų projektus ar derantis su darbdaviais. Lieka tik patys geriausi ir šviesiausi prisiminimai”, – dalinasi ilgametė LMP pirmininkė Gražina Gruzdienė.

Nuotraukoje: Willy Vijverman