Jau praeitų metų pabaigoje dalis Lietuvos įmonių pradėjo mokėti kompensacijas darbuotojams, kad šie lengviau pergyventų šaltąjį metų periodą. Dažniausiai mokama iki kelių šimtų eurų vienkartinė išmoka.

Atrodo, kad tai dar vienas būdas padėti darbuotojams ištverti šaltąjį metų laiką, jeigu nėra galimybės kelti atlyginimo. Visgi, patirtis rodo, kad darbuotojai jaučiasi saugiau, kai jų darbo užmokestis padidėja ne mažiau nei infliacijos rodiklis – taip užtikrinama darbuotojų perkamoji galia.

Atkreiptinas dėmesys, kad tokios kompensacijos prilygsta materialiajai naudai, ir jos apmokestinamos lygiai taip pat kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, t. y. taikomas progresinis GPM (20 – 32%) ir PSD+VSD (iki 24,99%). Progresinis mokestis – 20% visoms pajamoms iki 60 VDU per metus, o kas viršija 60 VDU – ta dalis apmokestinama 32%.

Tiesa, tam tikroms materialioms naudoms taikomos išimtys:

  • Darbdavio suteiktos dovanos, kurių vertė neviršija 200 Eur per kalendorinius metus – vadinasi, nupirkus darbuotojui dovanų kuponą iki 200 Eur Kalėdų proga, nei darbdaviui, nei darbuotojui nereikės mokėti jokių mokesčių.
  • Darbdavio suteiktas sveikatos draudimas, kurio įmokos neviršija 25% darbuotojo metinių pajamų.
  • Darbdaviui tiesiogiai mokymo įstaigai sumokėtos įmokos už darbuotojo aukštesnįjį arba aukštąjį mokymą.
  • Darbdaviui sumokėjus už viešojo transporto bilietus, skirtus darbuotojo kelionėms į darbo vietą.

Foto: anglija.lt