Spalio 13 d., nuotolinėmis ryšio priemonėmis, įvyko Maistininkų profesinės sąjungos tarybos posėdis.
Jame akcentuota, jog pastaruoju metu darbų saugos klausimai – vieni iš aktualiausių šakoje.
Atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos situaciją įmonėse nuspręsta stiprinti pagalbą organizacijoms šioje srityje ypatingą dėmesį skiriant bendrovių saugos darbe komitetų veiklos stiprinimui.
Todėl taryba pritarė sprendimui profesinėje sąjungoje įsteigti naują saugos darbe konsultanto etatą.
Posėdyje aptarti ir jaunimo pritraukimo bei mokymų organizavimo klausimai.
Nuspręsta, kad gruodžio 2-3 dienomis, Vilniuje, bus organizuojami mokymai jauniems profesinių sąjungų nariams.
Susitikime aptartos ir aktualijos įmonėse, diskutuota apie kitus einamuosius klausimus.