Spalio 17 d., Vilniuje, įvyko eilinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos posėdis.
Jame Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teisės skyriaus atstovai pristatė bendrą šalies situaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

VDI atstovas Šarūnas Orlavičius pažymėjo, kad pastebima, jog padažnėjo nelaimingų atsitikimų darbe dėl to, kad darbuotojai nepakankamai arba visai nesupažindinami su saugaus darbo taisyklėmis.

Akcentuota tai, kad darbuotojams būtina priminti, jog labai svarbu rinkti įrodymus susiduriant su psichologiniu smurtu darbo vietose.

Taip pat pažymėta, jog VDI savo darbe imasi integruoti šiuolaikines technologijas, pavyzdžiui, pradėti naudoti dronai siekiant išsiaiškinti nelegalaus darbo atvejus.

Lietuvos maistininkų profesinei sąjungai posėdyje atstovaujantis pirmininkas Raimondas Tamošauskas domėjosi, kaip VDI kontroliuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėse.

Jis atkreipė dėmesį į profesinės rizikos vertinimo tvarką. Anot pirmininko, įmonės, kurios vykdo rizikos vertinimą, neatsako už savo darbo kokybę, ir, paaiškėjus, kad vertinimas atliktas blogai, licencijos tokiems vertintojams neatimamos, nėra ir griežtesnių sankcijų už prastai atliktą vertinimą.

R. Tamošauskas VDI atstovų taip pat teiravosi apie darbo ginčų komisijų veiklos naujienas bei VDI skiriamų sankcijų darbdaviui trūkumus. Jis ypatingai atkreipė dėmesį, jog ne visada darbdaviui yra skiriamos sankcijos už įstatymų pažeidimus, taip pat nėra atsakomybės, jei darbdavys nepateikia informacijos VDI, kt.

Posėdyje taip pat vyko diskusija dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties, LR Vyriausybės teikiamo biudžeto, buvo sprendžiami kiti einamieji klausimai.