Spalio 6 d. įvyko UAB „Mondelez Lietuva Production“ profesinės sąjungos ir darbdavio atstovų susitikimas.
Jame pagrindinis akcentas skirtas Darbo apmokėjimo nuostatų projektui.

Pasak profesinės sąjungos pirmininkės Rūtos Lapajevos, darbuotojų atstovams svarbu, kad nuostatuose atsirastų aiškios pavadavimo, padidinto apmokėjimo už darbą naktį ir savaitgaliais nuostatos. Be to, profesinė sąjunga siekia, kad būtų įvedami kvalifikacijos lygmenys pareigybių ribose.

„Šiuo metu pagrindinis klausimas, kuris svarbus darbuotojams ir profesinei sąjungai – tai aiški bendrovės darbo užmokesčio ir darbuotojų skatinimo sistema. Matome tam tikrų spragų, kurias galime ištaisyti ir rasti sprendimų, kad darbuotojų vertinimas už jų darbo rezultatus taptų skaidresnis. Praktika rodo, kad aiški ir teisinga atlygio sistema didina darbuotojų motyvaciją, jie jaučiasi saugesni, kolektyvuose sumažėja dėl neteisingumo jausmo kylanti įtampa. Todėl ir toliau sieksime, kad darbo apmokėjimo sistemoje atsirastų kuo daugiau aiškumo. Juolab, kad link skaidresnės darbo užmokesčio nustatymo sistemos linkstama ir tobulinant nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus”, – pažymi R. Lapajeva.

Susitikime paliestas ir itin jautrus budėjimo klausimas. Profesinė sąjunga gauna informacijos iš darbuotojų, jog jiems tenka naktį atsiliepti į skambučius, kartais ir vykti į darbą ne darbo metu. Tokiu atveju, pasak darbuotojų atstovų, už budėjimą turėtų būti mokama papildomai. Visgi, darbdavys patikino, kad kad kiekvienas darbuotojas turi teisę išsijungti telefoną ir neatsiliepti į darbinius skambučius ne darbo metu.