Dėl vyro netekties nuoširdžiai užjaučiame savo kolegę, Vičiūnų grupės įmonių profesinės sąjungos pirmininkę, Vilmą Kūrienę.

Skaudžią netekties valandą, reiškiame nuoširdžią užuojautą Vilmos šeimai ir artimiesiems.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Liūdime kartu…