EFFAT ir Europos cukraus gamintojai (CEFS) paskelbė šešioliktąją ES cukraus įmonių socialinės atsakomybės, kaip bendro įsipareigojimo gerinti cukraus sektoriaus tvarumą, ataskaitą.

Kadangi ataskaita apima 2020 ir 2021 metus, šiame leidime pagrindinis dėmesys skiriamas Covid-19 ir tvarumui. Ataskaita dar kartą parodo, kaip cukraus sektorius stipriai laikėsi pandemijos laikotarpiu, kokį atsidavimą savo darbui demontravo darbuotojai bei kaip cukraus įmonės judėjo link tvarumo.

Ataskaitoje pristatomos pramonės iniciatyvos, kurių imtasi siekiant įgyvendinti aštuonis 2003 m. dviejų organizacijų pasirašyto elgesio kodekso standartus. Pavyzdžiai apima žmogaus teises, švietimą ir mokymą, sveikatą ir saugą, socialinių partnerių santykius, darbo sąlygas ir verslo santykius, taip pat tiekėjų pasirinkimą.

Tarp sėkmingų tvarumo istorijų ir „Nordic Sugar“.

Su ataskaita susipažinti galite ČIA.