Su giliu liūdesiu pranešame, kad netikėtai mirė buvusios ilgametės LMP darbuotojos Vidos Liutkevičienės sūnus Einoras.

Skaudžią netekties valandą, reiškiame nuoširdžią užuojautą Vidos šeimai ir artimiesiems. 

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Liūdime kartu…