Europos Komisija (EK) nustatė keturias pagrindines pasaulines tendencijas, turinčias įtakos ES pajėgumui ir laisvei veikti: klimato kaita ir kiti su aplinka susiję iššūkiai, hipersusietumas ir technologinė transformacija, spaudimas demokratijai ir vertybėms ir pasaulinės tvarkos ir demografijos pokyčiai.

Šios tendencijos įvirtintos EK rugsėjo 7 d. priimtoje antroje metinėje strateginio prognozavimo ataskaitoje „ES pajėgumas ir laisvė veikti“.

Komentuodama ataskaitą, Europos profesinių sąjungų konfederacija neslėpia nusivylimo.

Konfederacijos nuomone, ataskaitoje nagrinėjamos bendros pagrindinės tendencijos, tačiau joje nepastebimas esminis ir žmogiškas faktas – socialinės pažangos, teisingumo bei darbo vietų poreikis. Tai labai svarbu norint teisingai ir visapusiškai valdyti ateities klimatą ir technologinius pokyčius.

Ataskaitoje minimas tik glaudesnis profesinių sąjungų ir darbdavių dalyvavimas mokymuose, ir vien to tikrai negana.

ETUC konfederacijos sekretorė Liina Carr komentavo:

„Dirbantys žmonės nori žinoti, kaip jie ir jų vaikai bei anūkai ateinančiais dešimtmečiais uždirbs padorų pragyvenimą.

„ES ilgalaikė strategija turi būti tvirtai pagrįsta jos žmonių poreikiais ir gerove, gerai apmokamo darbo ir padoraus, klimatui palankaus darbo užtikrinimu.

„Ataskaitoje kalbama apie dideles pasaulines tendencijas, apie technologinius, demografinius ir aplinkos pokyčius ir labai daug dėmesio skiriama jos poveikiui ekonomikai ir ES geopolitinei įtakai.

„Tuo metu, kai ES pradeda tariamai atviras ir viešas diskusijas dėl Europos ateities, ši ataskaita nekelia pasitikėjimo, kad jos žmonių interesai yra Europos Komisijos mąstymo priešakyje“.

Su 2021 m. strateginio prognozavimo ataskaita susipažinti galite ČIA.

 

Parengta remiantis ETUC, Europos Komisijos inf.