Remiantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 148 str. 1 d. darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.

Jeigu darbdavys šios pareigos nevykdo, tuomet darbuotojas turi teisę kreiptis į darbdavį su rašytiniu prašymu ir prašyti pateikti jam tokią informaciją. 

Jei ir po prašymo darbdavys informacijos nepateikia, darbuotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją su skundu.

Pasitaiko atvejų, kad, net ir gavus atlyginimo lapelius, ne visi darbuotojai savo teise į informaciją apie atlyginimo apskaičiavimą pasinaudoja. Tačiau tai daryti turėtume kiekvienas. 

Kodėl? Kaip? Kur? – į visus klausimus atsako mokymų įmonės COUNTLINE lektorė Jurgita Navikienė: „Jurgita Navikienė. Ką rodo atlyginimo lapelis?„.