Profesinės sąjungos su giliu liūdesiu išgyvena dar vieną skaudžią netektį – Anapilin iškeliavo ilgametis kolega Dainius Paukštė.

Jo indėlis kuriant laisvųjų profsąjungų judėjimą nuo 1990 m. neįkainojamas. Būtent jis buvo ryšių su tarptautiniu profsąjungų judėjimų pradininkas, inicijavo pirmųjų Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir vadovėlių vertimus, buvo kolektyvinių derybų entuziastas, tarptautinio švietimo fondo steigimo vienas iš iniciatorių, politinių profsąjungų pareiškimų autorius, vienos iš šakinių profesinių sąjungų vadovas, kandidatavo rinkimuose į LPSK pirmininkus ir aktyviai dalyvavo kitose visuomeninėse veiklose.

Liūdime netekę brangaus bendražygio ir šią sunkią netekties valandą, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Velionis pašarvotas J. Matulaičio bažvyčioje, laidotuvės vyks spalio 28 d. (trečiadienį) 11 val Sudervės kapinėse.