Gegužės 14 d. virtualiai įvykusiame LMP tarybos posėdyje buvo aptarta įmonių padėtis karantino laikotarpiu, svarstyta LMP pozicija dėl darbdavių siūlomų darbo laiko režimų, apmokėjimo, premijavimo sąlygų ir apmokėjimo pakeitimų Vičiūnų grupės PKP įmonėje Plungėje, MVGP, Mondelez Lietuva Production ir kt.

Tarybos nariai pasisakė prieš siūlomą GPM mokesčio mažinimą karantino metu.

 

Pasak tarybos narių, priėmus tokį sprendimą, daugiausia naudos turėtų didelius atlyginimus gaunantys darbuotojai, Seimo nariai ir kiti, o sprendimas nedaug paliestų LMP atstovaujamus darbuotojus. Įžvelgta, kad toks veiksmas gali išprovokuoti masišką atlyginimo mažinimą, toliau didėtų socialinė atskirtis. mažėtų biudžeto surinkimas ir kartu viešųjų paslaugų finansavimas. Tai ateityje iššauktų viešojo sektoriaus privatizavimą ir nukentėtų mažiau uždirbantys.

Kategoriškai pasisakyta ir prieš suminės darbo laiko apskaitos prailginimą karantino laikotarpiu.

Apsispręsta dėl metinės konferencijos surengimo birželio 5 dieną.