Gegužės 15 d. socialiniai partneriai žemės ūkio sektoriuje EFFAT ir GEOPA-COPA, atstovaujantys šio sektoriaus darbuotojų ir darbdavių interesus, pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje pateikiami aiškūs priemonių ir veiksmų punktai, užtikrinantys, kad sezoniniai darbuotojai, atvykstantys iš ES valstybių narių, galėtų tinkamai gyventi ir dirbti, susiklosčius dabartinei pandemijos situacijai. Deklaracijoje nurodoma, kad turi būti sudarytos visos sąlygos saugiam darbuotojo patekimui į savo darbo vietą.

Po valstybių narių nustatytų koronaviruso protrūkių ir sienų ribojimų, Europos Komisija 2020 m. kovo 30 d. paskelbė gaires dėl laisvo darbuotojų judėjimo, reaguojant į darbo jėgos trūkumą svarbiuose sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkyje.

EFFAT mano, kad darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimas turėtų būti pagrindinis principas, imantis bet kokių priemonių, skirtų kovoti su tokiais darbo jėgos trūkumais, kartu užtikrinant tinkamas darbo, apgyvendinimo ir gyvenimo sąlygas bei pagarbą pagrindinėms socialinėms teisėms, įskaitant vienodą požiūrį, tuo pat metu pripažįstant ypatingus pažeidžiamų sezoninių darbuotojų poreikius.

EFFAT pasirašyta deklaracija nustato išsamius veiksmus, kurių darbdaviai turi imtis siekdami apsaugoti sezoninius darbuotojus per COVID-19 protrūkį, įskaitant:

  • Su darbuotojais reikia susisiekti jų gimtojoje šalyje telefonu arba elektroniniu paštu ir jiems turi būti suteikta svarbi informacija apie jų darbą priimančiojoje šalyje. Pateikus šiuos dokumentus, darbuotojams turi būti garantuojamas transportas ir laisvas patekimas į priimančiąją šalį pagal Europos Komisijos komunikatą. Pasienio tarnybos bus atitinkamai informuotos. Darbdaviai privalo užtikrinti atitinkamų nacionalinių sveikatos ir saugos taisyklių taikymą. Dirbant lauke ir apgyvendinimo vietose turi būti atsižvelgta į socialinį atstumą.
  • Prieš priimantt darbuotoją, pavyzdžiui, iš gyvenamosios vietos į darbo vietą, būtina išmatuoti darbuotojų kūno temperatūrą ir pasirūpinti kaukėmis, pirštinėmis ir kita higienos įranga. Sezoniniai darbuotojai suprantama kalba turi būti informuojami apie sveikatos ir saugos taisykles bei apsaugos priemones.
  • Darbdaviai garantuoja, kad sezoninių darbuotojų darbo užmokestis atitiktų galiojančias kolektyvines sutartis ar nacionalinius įstatymus, o sezoniniai darbuotojai būtų registruojami ir apdrausti pagal vietinius socialinės apsaugos įstatymus ir kolektyvines sutartis.
  • Apie įtarimą dėl COVID-19 užkrėtimo reikia nedelsiant įspėti atitinkamas medicinos institucijas.

EFFAT generalinis sekretorius Kristjanas Bragasonas pasveikino EFFAT žemės ūkio sektoriaus prezidentę Valentiną Vasilyonovą už jos indėlį į deklaracijos rengimą.

 

Joint Declaration of the European Social Partners of Agriculture on the Deployment of Seasonal Workers from European Countries EN

 

 

Daugiau info: https://effat.org/in-the-spotlight/european-social-partners-in-agriculture-sign-joint-declaration-on-the-protection-of-seasonal-workers/