Užimtumo tarnybos duomenimis, balandžio 6 d. šalyje buvo registruota 177,4 tūkst. darbo neturinčių žmonių, jie sudarė 10,3 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Prieš savaitę (kovo 30 d.) jų buvo 169,3 tūkst., ir nedarbas siekė 9,8 proc. Registruoto nedarbo rodikliai praėjusią savaitę augo visose šalies savivaldybėse, išskyrus Neringą, kur nekito. 

Nuo šių metų kovo 30 d. iki balandžio 5 d. šalies darbdaviai Užimtumo tarnyboje registravo 2,4 tūkst. laisvų darbo vietų – tai 909 vietomis (61,8 proc.) daugiau nei antrąją karantino savaitę, tačiau 2,7 tūkst. (53,6 proc.) mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Per mėnesį darbo pasiūlymų pateikta 15 proc. mažiau, palyginti su 2019 m. kovo mėn.  

Per savaitę visose apskrityse darbo pasiūlymų daugėjo. Kas antra laisva darbo vieta buvo registruota Vilniaus ir Kauno apskrityse.

Daugiau darbo pasiūlymų pateikta vandens tiekimo, nuotekų valymo atliekų tvarkymo ir regeneravimo bei transporto ir saugojimo sektoriuose. Darbo pasiūlymų mažėjo iš įmonių, vykdančių  administracinę ir aptarnavimo, profesinę, mokslinę ir techninę bei nekilnojamojo turto operacijos veiklas.

Praėjusią savaitę daugiausia laisvų darbo vietų pasiūlyta darbininkiškų profesijų atstovams , ypač įrengimų ir mašinų operatoriams, pagalbiniams darbininkams ir vairuotojams, mažėjo – paslaugų sektoriaus darbuotojams ir pardavėjams. Daugiausia darbo pasiūlymų pateikė UAB „Kauno švara“.

Nuo kovo 29 d. iki balandžio 5 d. tarpininkaujant Užimtumo tarnybos specialistams padėta įsidarbinti 2,5 tūkst. darbo neturinčių asmenų – tai 909  daugiau nei antrąją karantino savaitę. Nuo kovo 16 d. per tris karantino savaites tarpininkauta įdarbinant 6,6 tūkst. asmenų.

Užimtumo tarnyba per savaitę gavo 6 pranešimus apie įmonių numatomus grupės darbuotojų atleidimus, įspėti 229 darbuotojai.

Išsamiau: „Savaitinė darbo rinkos apžvalga 2020 m. balandžio 6 d.

 

UZT inf.