Ketvirtadienį Europos Komisija patvirtino pasiūlymą Europos Tarybai dėl Europos instrumento laikinai paramai nedarbo rizikai mažinti (SURE) sveikatos krizės metu. Svarbu tai, kad jis turėtų apimti visas ES nares ir visus darbuotojus – taip pat ir nepriklausomus. Tam planuojama skirti 100 mlrd. eurų.

Šalių finansų ministrai turėtų dėl SURE iniciatyvos spręsti balandžio 7 d., antradienį, o Europos Taryba – balandžio 9 d., ketvirtadienį. Jei šis finansinis instrumentas bus patvirtintas, EK ir šalys narės jį pradėtų įgyvendinti per porą savaičių. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) skatina ES finansų ministrus ir Europos Tarybą pritarti prieš didėjantį nedarbą nukreiptam instrumentui, o ES šalis nares būti pasiruošus kuo greičiau paleisti šią schemą savo šalyse.

Pasak ETUC generalinio sekretoriaus Luca Visentini, toks finansinis instrumentas kaip SURE yra reikalingas Europai, kad išvengtume masinio nedarbo ir gilios recesijos. „Kiekvieną dieną vis daugiau žmonių praranda darbus, todėl ambicingos priemonės stabdyti darbo vietų netekimui ir apsaugoti atlyginimus negali būti atidedamos“, – pabrėžia jis. – Svarbu, kad tai apimtų visus darbuotojus, o socialiniai partneriai būtų kviečiami apsisprendžiant dėl įgyvendinimo aplinkybių.“

Vis tik jis pabrėžia, kad, jei bus patvirtintas SURE, dėl to nebus atsisakyta planų dėl Europos nedarbo draudimo išmokų perdraudimo schemos. Nuolat veikiantis instrumentas tebėra reikalingas, kad euro zonai pavyktų apsisaugoti nuo ateities krizių.

„EK pinigų surinkimo rinkose, siekiant finansuoti šią schemą, nauda yra ta, kad ji neateina su produktyvumui kenkiančiomis sąlygomis tokiomis kaip tos, kurios taip pakenkė Graikijai ir kitoms šalims per paskutinę krizę“, – akcentuoja ETUC generalinis sekretorius.

***

Pagrindinės SURE charakteristikos

Taikymo apimtis:

  • ES fondas remti nacionalines trumpalaikes darbo schemas ir panašias priemones (pajamų kompensacija) siekiant išvengti bedarbystės

  • Apimtų visus darbuotojus, taip pat ir dirbančius savarankiškai

Finansavimas ir instituciniai procesai:

  • Europos Komisija surinktų lėšas – iki 100 mlrd. Eurų – naudodamasi instrumentu, panašiu į Europos finansinio stabilizavimo mechanizmą (naudota ankstesnėje krizėje); SURE – tai bendruomeninis įrankis AAA reitingo obligacijoms išduoti

  • ES fondas suteiktų finansinę pagalbą nacionalinėms trumpalaikėms darbo (ir susijusioms) schemoms virš jų finansinių pajėgumų, be kišimosi į jų veikimą

  • tokia finansinė pagalba būtų teikiama paskolų su ilgalaiko grąžinimo ir nulio/artima nuliui palūkanų norma

  • tai nebūtų įtraukiama į Stabilumo ir augimo pakto deficito/ skolos rodiklius

  • jei Europos taryba pritars šiai iniciatyvai, fondas pradės veikti balandžio pabaigoje

***

Parengė LPSK pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos, Europos Komisijos ir “Social Europe” informaciją

Iliustracija: David Mark/ “Pixabay.com”