Kovo 3 – 4 dienomis, Briuselyje, vyko EFFAT Vykdomojo komiteto posėdis. Tai pirmasis EFFAT susitikimas po 5-ojo Kongreso suvažiavimo Zagrebe. Susitikimo metu buvo aptariama maisto, gėrimų, tabako, žemės ūkio ir kitų sektorių darbuotojų padėtis, laimėjimai bei didžiausios problemos su kuriomis susiduriama. EFFAT sekretoriatas kartu su Kongrese išrinkta vadovybe pristatė veiklos, iššūkių ir pokyčių nuo paskutinio Vykdomojo komiteto posėdžio, vykusio 2019 m. rugsėjo mėn., ataskaitas bei tolesnius veiksmus įgyvendinant 2020–2021 m. planus. IUF generalinis sekretorius Sue Longley apžvelgė pagrindinius pokyčius pasauliniu lygiu ir kt. Be visų šių svarbių į darbotvarkę įtrauktų punktų, EFFAT šio susitikimo metu ypatingą dėmesį skyrė ir  minimalaus darbo užmokesčio ES iniciatyvai. Šiuo tikslu, susitikime viešėjo ES komisaras Nicolas Schmit atsakingas už darbo ir socialinės apsaugos teisę.

ES Komisijos narys pabrėžė, kad Europos Sąjungoje turi būti sukurta žmonėms tarnaujanti ekonomika, ji turi būti susijusi su socialine dimensija, ne tarnyste keletui žmonių, o konkurencingumui ir efektyvumui didinti. Maisto sektorius ES labai svarbus, o šiuo metu, sudarant globalias prekybos sutartis, jo saugumui ir darbuotojų socialinėms garantijoms iškilęs pavojus. Atėjęs virusas aiškiai parodė globalios rinkos trūkumus. Taip pat, Nicolas Schmit kalbėjo apie žemų kainų įtaką socialiniams standartams šalyse. Pabrėžė, kad profsąjungų vaidmuo labai svarbus šalių demokratijos ir darbuotojų gerovei. Kalbėjo apie galimus sprendimus nustatant minimalų atlyginimą ES, darbo užmokesčio politiką.

Posėdyje dalyvaujanti Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė pirmąją dieną trumpai pristatė ir situaciją Lietuvoje bei drauge su Vykdomojo komiteto dalyviais ir ES komisijos atstovu aptarė galimus sprendimus.

Antrąją EFFAT Vykdomojo komiteto posėdžio dieną buvo diskutuojama apie kolektyvinių sutarčių padėtį įvairiose šalyse, Prancūzijos pensijų sistemos pasikeitimus ir profsąjungų veiksmus, planuojamą IUF ir EFFAT greito maisto tinklų darbuotojų organizavimo kampaniją, Brexit iššūkius darbuotojams. EFFAT jaunimo komitetas pristatė savo veiklos planus kaip įtraukti jaunimą.

Vykdomojo komiteto posėdyje dalyvavo ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos narys, EFFAT Jaunimo komiteto pirmininko pavaduotojas Paulius Padroštis iš Klaipėdos PML fabriko. 

 

EFFAT (Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija) įkurta 2000-ųjų gruodžio 11 d. EFFAT būstinė įsikūrusi Briuselyje.

EFFAT yra nepriklausomų ir demokratinių profesinių sąjungų, atstovaujančių visiems maisto, žemės ūkio, turizmo ir susijusių sektorių darbuotojams, paslaugoms ir veiklai Europoje, organizacija. Ją sudaro Europos Sąjungos (ES), Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys (ELPA) ir ES šalys kandidatės (įskaitant Turkiją).

Lietuvos Maistininkų profesinė sąjunga Europos maisto pramonės ir giminingų šakų profesinės sąjungos (ECF – IUF, dabar EFFAT) narė nuo 1997 m.