Metai keičiasi, tačiau viena tiesa išlieka nekintanti visada: stiprios profesinės sąjungos yra gyvybiškai svarbios, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą, geresnes darbo sąlygas ir tinkamą atlyginimą.

Tik stiprių, energingų profesinių sąjungų, kūrybiškų ir inovatyvių strategijų, tinkamų greitai besikeičiančiam darbo pasauliui, dėka galime išvengti tokių  tendencijų, kaip kolektyvinių sutarčių vengimas, griežtos taupymo priemonės, profesinių sąjungų ingnoravimas ir kiti veiksniai darantys didelę neigiamą įtaką darbuotojų teisėms ir darbo sąlygoms visoje Europoje.

EFFAT pateikia pagrindinius 2020-tųjų metų veiklos planų prioritetus, tokius kaip: stiprinti federaciją, suteikti maksimalų solidarumą dukterinėms profesinėms sąjungoms, ginant savo narių interesus; remti kolektyvines derybas ir teisingą darbo užmokestį; stiprinti kovą prieš trumpalaikiaus finansinius interesus, kurie neigiamai veikiančia darbuotojų teises; modernizuoti profesines sąjungas, kad jos būtų palankesnės moterims, LGBTQI ir jauniems darbuotojams ir kt.

Visą veiksmų planą rasti galite ČIA.

Lietuvos Maistininkų profesinė sąjunga Europos maisto pramonės ir giminingų šakų profesinės sąjungos (ECF – IUF, dabar EFFAT) narė nuo 1997 m.