Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) neseniai priimtoje nuomonėje teigia, kad nuolat mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui Europos Sąjunga ir valstybės narės turi parengti išsamias strategijas, kaip formuoti nacionalinę politiką, kad būtų veiksmingai sprendžiamas aktyvaus senėjimo klausimas.

EESRK manymu, priemonės, kurių iki šiol imtasi ES ir nacionaliniu lygiu, yra nesuderintos ir nepadėjo užtikrinti, kad Europos darbo rinkose nebūtų diskriminuojami vyresnio amžiaus darbuotojai.

Daugelį žmonių tai dažnai atgraso nuo minties apskritai ieškoti darbo arba paskatina juos per anksti pasitraukti iš darbo rinkos.

Be to, nebuvo tinkamai išnagrinėtas įgyvendintų priemonių poveikis, todėl valstybės narės tiksliai nežino, kurios priemonės yra veiksmingos ir kokią geriausią praktiką reikėtų skleisti.

„Kintančiame darbo pasaulyje demografinių pokyčių ir užimtumo problemas galima spręsti tik holistiškai. Turime stiprinti socialinį dialogą ir įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus į aktyvaus senėjimo strategijų rengimo procesą“, – nurodė nuomonės pranešėjas Irinel Eduard Floria.

Nuomonėje EESRK pateikia keletą konkrečių rekomendacijų, kaip spręsti senėjimo problemą, įskaitant įgūdžių lavinimą mokantis visą gyvenimą, kovą su stereotipais bei diskriminacija dėl amžiaus darbo rinkose ir kartų solidarumo skatinimą. 

 

EESRK inf.

Daugiau ESSRK naujienų ieškokite ČIA