Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga solidarizuojasi su kelių ir autotransporto darbuotojais ir nepritaria siūlymui šios srities darbuotojams įvesti suminę darbo laiko apskaitą, kurios apskaitinis laikotarpis būtų iki vienų metų. Toks žingsnis leistų darbdaviui per kiekvieną apskaitinio laikotarpio mėnesį darbuotojui mokėti pastovų darbo užmokestį, nepaisydamas faktiškai išdirbtos darbo laiko normos, kas reikštų nebemokėti už viršvalandžius ir didinti pelnus žmonių sveikatos sąskaita.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga praėjusiais metais pasiekė, kad tokia apskaita nebūtų taikoma pieno pramonėje dirbantiems darbuotojams. Tikimės, kad nebus bloginamos ir durpių kasimo įmonių ir grūdų perdirbimo įmonių darbuotojų, kurie dirba su grūdų tvarkymu bei apdorojimu susijusius darbus, taip pat kelių (geležinkelių) tiesimo (remonto, taisymo) įmonių darbuotojų darbo sąlygos.