Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija dalyvauja tarptautiniame projekte dėl komandiruojamų darbuotojų apsaugos ir geresnės jų prieigos prie informacijos bei konsultavimo. Šiame projekto etape atliekamas tyrimas dėl komandiruotų darbuotojų padėties ES valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse.

Pagrindinis tyrimo siekis – surinkti informaciją apie komandiruotų darbuotojų padėtį ir apsaugoti darbuotojų teises pagal direktyvų dėl darbuotojų komandiravimo, „Posting of Workers“ (Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES) nuostatas. Taip pat siekiame apsaugoti darbuotojų judumą visoje ES, įskaitant šalyse kandidatėse, gerbiant jų teises, sąžiningas ir vienodas sąlygas ir apsaugant nuo socialinio dempingo.

Prašytume Jūsų užpildyti anonimišką klausimyną, kuris leis geriau suprasti šios darbuotojų grupės padėtį ES. Užtruksite tik 5-10 minučių, bet prisidėsite prie projekto išsamumo ir kokybės. Apklausa: https://sites.google.com/view/pow1/home

Pasirinkite Lietuvos vėliavą, norėdami atsakyti lietuvišką klausimyną.