Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) kviečia Europos institucijas kuo greičiau patvirtinti tarp Europos Komisijos, Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą dėl Europos darbo institucijos (EDI) įkūrimo.

Tokia institucija sustiprins darbuotojų teises, padėdama nacionalinėms institucijoms pritaikyti ir įgyvendinti Europos darbo teisę bei kovoti su piktnaudžiavimu dėl darbo mobilumo, socialinių garantijų ir komandiruočių. Tai taip pat pagerins darbuotojų bei darbdavių informavimą dėl jų teisių ir pareigų, koordinuos ir rems patikrinimus bei padės gerinti bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių taikant ES teisę.

Pasak ETUC konfederacinės sekretorės Liina Carr, Europos darbo institucijos įkūrimas taps naudingu žingsniu pirmyn kovojant su darbuotojų teisės pažeidimais. Taip pat šis žingsnis parodo apčiuopiamą progresą praktiškai įtvirtinant Europos socialinių teisių ramstį. „Ši institucija privalo vaidinti svarbų vaidmenį išgujant fiktyvų savarankišką darbą ir „pašto dėžučių“ įmones“, – pažymi ji.

Tarp teigiamų pasiektų susitarimo aspektų: galimybė darbdaviams ir profesinėms sąjungoms kreiptis į Europos darbo instituciją dėl įvairių atvejų; užtikrinama tinkama EDI kompetencija koordinuoti socialinės apsaugos sistemas; įvesti saugikliai dėl darbdavių ir profesinių sąjungų autonomijos siekti kolektyvinių derybų bei galimybė profesinėms sąjungoms rengti protesto veiksmus.

Vis tik ETUC yra nusivylęs dėl apribojimų EDI tarptautinio transporto sektoriuje, kur, ne paslaptis, gausu didelių pažeidimų.

Anot L. Carr, Europos profesinės sąjungos išliks budrios, kad būtų užtikrinamas tinkamas darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų įtraukimas į Europos darbo institucijos valdymą. Džiugu, kad šis aspektas pagerintas lyginant su originaliu pasiūlymu.

Parengė LPSK pagal ETUC informaciją