ES turi užtikrinti, kad dėl dirbtinio intelekto revoliucijos neiškiltų grėsmė darbo kokybei Europoje. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje teigia, kad darbuotojų ir protingų mašinų sąveika turi būti reglamentuojama, kad žmonės niekada nebūtų valdomi mašinų.

EESRK mano, jog nepaprastai svarbu apibrėžti žmonių ir mašinų santykius, nustatyti mašinų autonomiškumo ribas ir būdus, kaip jos papildys žmonių darbą. Komitetas ragina Komisiją spręsti šiuos klausimus šiuo metu jos rengiamose etinėse gairėse.

„Etiškai nepriimtina, kad žmones kontroliuotų dirbtinis intelektas arba kad jie būtų valdomi mašinų, kurios įsakinėtų, kada ir kokias užduotis atlikti. Tačiau kartais atrodo, kad mes jau peržengėme šį konkretų etikos Rubikoną“, – teigia pranešėjas Franca Salis Madinier.

Europos Komisijos dirbtinio intelekto strategija, kurioje daug dėmesio skiriama švietimui, mokymui ir skaitmeninių įgūdžių ugdymui, naudinga norint pažaboti socialinę poliarizaciją, tačiau ji tik iš dalies atliepia susijusius sudėtingus iššūkius. EESRK atkreipia dėmesį į tris socialinio dialogo priemones, kurios gali padėti užtikrinti socialiniu požiūriu priimtiną perėjimo procesą:

  • įtraukus dirbtinis intelektas, kai darbuotojai įtraukiami į praktinius dirbtinio intelekto integravimo į darbo vietą procesus, siekiant palengvinti dirbtinio intelekto priėmimą;
  • pokyčių numatymas vedant socialinį dialogą, įvertinant, kaip gamybos procesai pakeis įmones ir sektorius;
  • socialiniu požiūriu atsakingas restruktūrizavimas, kai atleidimo iš darbo planai tampa neišvengiami, išnagrinėjant visas galimas darbuotojų atleidimo alternatyvas.

EESRK taip pat perspėja dėl algoritmų taikymo samdant darbuotojus pavojaus ir rekomenduoja Komisijos etikos gairėse įtvirtinti skaidrumo principus.

Kadangi dėl žmogaus ir mašinų sąveikos darbo vietoje jau pasitaiko nelaimingų atsitikimų, EESRK ragina aiškiai nustatyti naujus pavojus sveikatai ir saugai ir įtraukti atitinkamą nuostatą į ES teisės aktus, kurie skirti su šiais pavojais susiduriantiems darbuotojams.

Galiausiai EESRK norėtų, kad Komisija pradėtų diskutuoti apie tai, kaip ateityje finansuoti socialinės apsaugos sistemas, nes dabartinės sistemos, kurios daugiausia paremtos pajamomis iš darbo apmokestinimo, nebebus tvarios. 

EESRK inf.