Spalio 17-18 d. Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos nariai, pirmininkė Gražina Gruzdienė ir Philip Morris Lietuva profesinės sąjungos komiteto narys Rolandas Kazlauskas, dalyvauja Europos darbo tarybos  (EDT) posėdyje Barselonoje. Tokie posėdžiai vyksta 2 kartus per metus ir yra skirti atstovauti Europoje dirbantiems įmonės darbuotojams. Per šią tarybą administracija tarpvalstybiniu lygiu informuoja ir konsultuoja darbuotojus apie įmonės veiklą ir visus galinčius jiems turėti įtakos svarbius sprendimus. Tokia informacija tampa ypač svarbi globalizacijos sąlygomis, kai sprendimai priimami vienoje šalyje, o įgyvendinami kitose šalyse veikiančiuose įmonės padaliniuose.
Pirmąją susitikimo dieną, posėdžio dalyviai tarpusavyje diskutavo apie darbo laiko režimus, pasikeitimus darbo įstatymuose, stresą darbe, šeimos gyvenimo derinimą, nelaimingus atsitikimus, sergamumą, kolektyvinės derybas.
 
EFFAT (Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija) generalinis sekretorius Harald Wiedenhofer,
Gražina Gruzdienė, Rolandas Kazlauskas(Klaipėdos fabriko atstovas)
 
Primename, kad Philip Morris Lietuva profesinė sąjunga įsteigta 1993 m. ir yra Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos nare. Profesinės sąjungos nariai sudaro daugiau nei 50 proc. įmonės darbuotojų (PML dirba 548 darbuotojų), todėl vykdo visas konsultavimo -informavimo funkcijas. Spalio mėnesį PML prasideda derybos dėl Kolektyvinės sutarties. 
 
LMP inf.