Liepos 11 d. Vyriausybė nutarė beveik du kartus išplėsti lengvesnio užsieniečių įdarbinimo sąrašą. Sąrašas profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, taikomas išduodant leidimą laikinai gyventi užsieniečiui, kai darbdavys įsipareigoja jį įdarbinti pagal profesiją ne trumpiau negu 1 metams ir mokėti atlyginimą ne mažesnį negu 1,5 dydžio šalies vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra – 1 343 eurų „ant popieriaus“ arba kiek daugiau nei 1 tūkst. eurų į rankas.

Šiuo metu sąraše yra 27 profesijos. Jį norima išplėsti iki 49 ir įtraukti ne tik su informacinėmis technologijomis susijusias profesijų, bet ir tokių, apie kurių trūkumą pastaruoju metu plačiai nebuvo kalbama. Pvz., įrenginių techninės priežiūros, medienos apdirbimo, gamybos, ekologijos inžinierių, medienos apdirbimo, siuvimo, maisto produktų ir gėrimų technologų ir kt.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė sutinkz, kad Lietuvoje pritrūkus tam tikrų profesijų atstovų, jiems reikia sudaryti sąlygas atvykti ir dirbti.
Tačiau pabrėžia, kad tokiu atveju svarbiausia, kad nebūtų dempinguojamas šalies darbo užmokestis.

„Jeigu iš ekonomiškai silpnesnių šalių atvykę užsieniečiai sutinka dirbti už mažesnį darbo užmokestį negu vietiniai, tai mums darosi beveik neįmanoma derėtis dėl didesnių algų“, – portalu delfi.lt komentavo I. Ruginienė.

Vis daugiau užsieniečių įdarbinama ir LMP atstovaujamose įmonėse.

Įmonės ieškodamos darbuotojų, apie jų poreikį turi pranešti darbo biržai, o  neatsiradus kandidatui gali tas darbo vietas, siūlyti užsieniečiui.

Įdomu tai, kad įmonėse ieškant darbuotojų, toli gražu ne visada teritorinės Darbo biržos puslapyje nurodomas darbo užmokestis, nors teoriškai toks reikalavimas yra. Darbdavys gali nuspręsti neviešinti užmokesčio Darbo biržos svetainėje ir atskleisti jį tik pokalbio metu, o tai gali gali būti labai neobjektyvu. 

 

Daugiau informacijos šia tema rasite čia:

Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. II pusmečiui: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1314330752011e8ae2bfd1913d66d57

Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. I pusmečiui: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a606a180e57b11e7acd7ea182930b17f

Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas: https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/Paslaugos/Documents/2017/Uzsienieciams_APK_2017_02_13.pdf

Už 1 tūkst. eurų dirbančių neranda – vešis dar daugiau užsieniečių

Žinių radijo laidos „Dienos klausimas“ apie tai, kaip Lietuvos darbo rinką paveiks didėjanti darbuotojų iš trečiųjų šalių imigracija, įrašas.