Socialinis ramstis gali užtikrinti naujas piliečių teises, o to labai reikia po tokiųs krizės ir griežto taupymo metų. Tačiau kokios būklės yra socialinis ramstis? Ar jis jau padarė poveikį? Kokiu keliu reikia eiti?

Tam, kad atsvertų dominuojančią ekonominę perspektyvą, Europos Sąjungai reikia tvirtos socialinės dimensijos, ir jos pagrindiniai veiksniai yra atspindėti socialinio ramsčio principuose. Apskritai ramstis vertinamas palankiai, tačiau rūpestį kelia jo neįpareigojantis pobūdis ir ypač jo finansavimas, tad labai svarbu numatyti jam tikslines lėšas daugiametėje finansinėje programoje (DFP).

Ramstis jau padarė reikšmingą poveikį 2018 metų Europos semestrui, socialinių rodiklių suvestinė buvo teigiamas žingsnis, nors ją dar reikėtų tobulinti.

Tyrimo rekomendacijose nurodoma, kad svarbu užtikrinti deramą minimalų darbo užmokestį, o dar svarbiau sudaryti sąlygas pragyvenimą užtikrinančiam darbo užmokesčiui, iš kurio darbuotojai galėtų realiai pragyventi. Tyrimo autoriai siūlo nustatant pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį vadovautis skurdo rizikos lygiu, kartu atsižvelgti į konkrečias nacionalines aplinkybes. (pr)

Tyrimą rasite čia.

Tyrimą, skirtą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Darbuotojų grupės prašymu parengė Europos socialinių reikalų observatorija