Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) sveikina Europos Komisijos iniciatyvą vėl įtraukti pramonę į darbotvarkę. Jos atnaujinta pramonės politikos strategija yra pirmasis konkretus atsakymas į Europos socialinių partnerių 2016 m. Bendrą deklaraciją, kurioje raginama atnaujinti pramonės politiką.

„Stipri pramonė yra kokybiško užimtumo ir klestėjimo pamatas, – sako ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotojas Peter Scherrer. – Europa privalo vadovauti permainoms, vedančioms į ateities pramonę, kuri pasižymės skaitmenizacija ir žema anglies dioksido emisija. Toks tikslas reikalauja didžiulių investicijų į inovacijas ir politikos gairių, kurios skatintų pokyčius, bet kartu konkrečiai atlieptų į perėjimo sukeliamus sunkumus.“

Tarp ETUC nuogąstavimų:

  • įdiegtos prekybos politikos priemonės privalo pasitarnauti stiprinant ES pramonę;
  • pelnai privalo teikti realią naudą ekonomikai. Kadangi vidaus paklausa yra pagrindinis impulsas pramonei augti, darbo užmokesčio kėlimas stipriai prisidėtų prie atsigavimo;
  • EK turėtų pabrėžti darbuotojų dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą programose svarbą;
  • skaitmenizacijai būtina atliepti sąžiningai, jei norime gerų darbo sąlygų. Europos skaitmenizacijos agentūros įkūrimas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, būtų pirmas žingsnis teisinga kryptimi.

„Mes tikimės, kad prisidėsime prie diskusijų dėl naujų pasiūlymų, kad užtikrintume, jog mūsų interesai būtų svarstomi, net aukšto lygio apskritojo stalo diskusijose”- pridūrė Peteras Scherreris.

ETUC inf.