Vienas iš svarbiausių EESRK diskusijų rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje klausimų buvo naujos darbo formos. Priimtoje nuomonėje dėl naujų darbo formų ir įgūdžių (pranešėjas Ulrich Samm, Darbdavių gr., DE) EESRK nurodo, kad atsirado daug netipinių darbo formų, pavyzdžiui, darbas ne visą darbo dieną, darbas su daugeliu užsakovų ir visuomenės patalka, kai susibūrę į aukštos kvalifikacijos ir profesionalių specialistų tinklą darbuotojai siūlo savo įgūdžius interneto platformose.

Visi suinteresuotieji subjektai turėtų koordinuoti savo pastangas, kad galėtų geriau spręsti susijusios socialinės rizikos klausimus; pirmenybę būtina teikti socialinės apsaugos užtikrinimui ir skurdo prevencijai.

EESRK pripažįsta, kad darbui vis didesnę įtaką daro automatizavimas ir robotai. Nors senėjant visuomenei jie galėtų turėti teigiamos įtakos ekonomikai, jie taip pat daro poveikį darbo vietoms.

Socialinis dialogas šiuo klausimu turėtų prasidėti ankstyvuoju etapu. Ateityje mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas bus reikalingi kiekvienam. Šiomis aplinkybėmis reikėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai galėtų naudotis įmonėse rengiamomis mokymo programomis. Kita vertus, bendrasis lavinimas yra tinkamiausia priemonė prisitaikyti prie ilgalaikių permainų.

Savo nuomonėje dėl socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmens naujų darbo formų srityje (pranešėja Franca Salis-Madinier, Darbuotojų gr., FR) EESRK pabrėžia, kad šiuo didelių permainų darbuotojams metu vis dar tebegalioja pagrindiniai socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų tikslai ir principai. Jų užduotis yra ne priešintis pokyčiams, o juos valdyti siekiant visiškai pasinaudoti jų teikiama nauda kartu užtikrinant, kad būtų gerbiamos pagrindinės darbuotojų teisės.

Kad būtų parengtos kolektyvinės taisyklės, prisitaikyta prie socialinio dialogo ir rasti novatoriški sprendimai, reikalingas dalyvaujamasis valdymas. Skaitmeninimas daro didžiulį poveikį darbui: kai kuriems darbuotojams jis gali suteikti galimybių dirbti savarankiškai ir geriau derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, tačiau netinkamai valdomas jis taip pat gali kelti grėsmę sveikatai. Europa jau turi gerų pavyzdžių, kaip įvykdyti skaitmeninės eros reikalavimus ir įveikti iššūkius. 

 

EESRK inf.