Rugsėjo 15 d. autonominių profsąjungų sąjunga (SSSH), Kroatijos jaunimo sąjunga ir Kroatijos profesinė sąjunga „Matix“ Zagrebe suorganizavo protesto akciją, reikalaujančią didesnio darbo užmokesčio ir geresnių darbo sąlygų jauniems darbuotojams. EFFAT parėmė jaunus Kroatijos darbuotojus, pritardama jų reikalavimams.

Kartu su šūkiu „Jaunimas vertas daugiau!“ jie tvirtai pasipriešino dabartinei Vyriausybei, kuri vis labiau ir labiau pasiduoda  nedarbui, pigioms ir laikinoms darbo vietoms, fiktyviems mokymams ir nesaugiam darbui.

Atsižvelgdama į darbartinę ES darbo užmokesčio kampaniją, EFFAT tvirtai įsitikinusi, kad tik  investicijos, didesni atlyginimai ir tinkami mokymai gali paskatinti darbo vietų kūrimą ir augimą.

Be to, EFFAT, drauge su savo narėmis Kroatijoje STUH ir PPDIV, palaiko jaunąją kartą, kuri akcentuoja kvalifikacijos kėlimą, kaip vieną iš svarbiausių aspektų darbe, kuris galėtų garantuoti realias darbo perspektyvas.

Jaunimas vertas daugiau, ir ateities kartos nusipelnė daugiau nei nekonkretumo, nestabilumo, motyvacijos karjeros prasme trūkumo bei nesaugumo.

 

EFFAT inf.