Šiandien, rugsėjo 18 d., Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete (SRDK) pirmininko Algirdo Syso iniciatyva surengtas pasitarimas dėl naujojo Darbo kodekso (DK) kai kurių nuostatų įgyvendinimo su šio teisės akto rengėjų atstovais bei ekspertais: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanu prof. Tomu Davuliu, socialinės apsaugos ir darbo viceministre Egle Radišauskienė, Valstybinės darbo inspekcijos vadovu Jonu Griciumi.

Pasitarimo metu aptarti klausimai dėl mokėjimo darbuotojams už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą (DK 144 straipsnis), komandiruočių metu (DK 107 straipsnis), tai pat aptartas klausimas dėl darbo sutarties nutraukimo apribojimų (DK 61 straipsnis).

Praktikoje pasitaiko atvejų, kuomet darbdaviai minėtuose DK straipsniuose esančias normas traktuoja skirtingai. Siekiant jų taikymo vienodumo bei aiškumo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Valstybine darbo inspekcija (internetinė prieiga www.vdi.lt) įsipareigojo pateikti sistemiškai tikslų atitinkamų normų išaiškinimą.

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro parengta informacija