Europos socialinių teisių ramsčio , kuriuo siekiama užtikrinti lygias galimybes ir tinkamas darbo sąlygas, kontekste ypač svarbu saugoti visų darbuotojų interesus (nesvarbu, koks jų amžius). Pavyzdžiui, vienas iš 20 jo principų yra „Darbuotojai turi teisę į jų profesinėms reikmėms pritaikytą darbo aplinką, leidžiančią jiems ilgiau dalyvauti darbo rinkoje“. Europos Parlamento prašymu, EU-OSHA atliko 3 metus trukusį tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip galima pagerinti darbo vietos saugą ir darbuotojų sveikatą, atsižvelgiant į tai, kad darbuotojai senėja.

 

Vykdant šį projektą parengta ir skaitytojams pateikta aibė leidinių, taip pat naudoti patogi duomenų vaizdavimo priemonė .

Susipažinkite su projekto „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ rezultatais

Sužinokite daugiau apie Europos socialinių teisių ramstį 

 

Šaltinis: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra