Prieš mėnesį įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas įnešė nemažai pozityvių naujovių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo srityje, išplėsdamas bei papildydamas dabartinį reguliavimą.

Nei verslas, nei darbuotojai staigaus pokyčio šioje srityje nesitiki – jo ir negali būti, kadangi visi pakitimai kol kas tik teoriniai, praktinis jų įgyvendinimas bus aiškus dar negreitai, kol įmonės ne tik įsidiegs, bet ir pradės realiai taikyti priimtas naujoves. Ledams pajudėti prireiks laiko, tačiau šia tema būtina kalbėti jau dabar, bendraujant ne tik su įmonėmis, bet ir šviečiant visuomenę, kadangi statistika lyčių lygybės klausimu Lietuvoje juda ne progresijos, o regresijos kryptimi.

Statistikos departamentas neseniai paskelbė, kad moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2016 m. sudarė 13,4 proc. Tai yra 0,4 proc. daugiau, nei 2015 m. Gali pasirodyti, kad padidėjimas yra nežymus, tarsi ir nereikšmingas, tačiau atotrūkis tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio Lietuvoje nuosekliai auga nuo pat 2011 m. Ir tai yra tik fiksuojama darbo užmokesčio statistika, nevertinant nei papildomų materialinių (nereguliariosios premijos, priedai ir priemokos, išeitinės išmokos, dividendai, kompensacijos ir kompensacinio pobūdžio išmokos), nei nematerialinių motyvacinių priemonių.