„O gal Tėvynę reikia visą laiką

Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyt?

Nes jei sustoji tik – jinai ir miršta.

Taip, kurti visą laiką. Visą laiką!“

(Just. Marcinkevičius, „Mindaugas“)

Mielieji,

Valstybė – toks neįkainojamas ir didis žodis su dar didingesne prasme…

Mūsų Valstybė. Mūsų Lietuva. Įveikusi didžiules istorijos miglas, ji atkeliavo pas mus ir dabar tik mes esame atsakingi už jos tolesnį kelią.

Puoškime, puoselėkime ir saugokime ją savo prasmingais darbais ir atsakingais sprendimais.

Nepameskime jos tolimesnėse istorijos miglose. Lipdykime ir kurkime! Nuolatos!

„Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse!“

 

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė

Gražina Gruzdienė