Liepos 4 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė) vyko Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis. Kas sutarta?

Posėdžio darbotvarkė,  2 darbotvarkės klausimo medžiaga1, 2 darbotbvarkės klausimo medžiaga2, 4 darbotvarkės klausimo medžiaga.

Į posėdį susirinkusi Trišalė taryba išklausė Lietuvos valstybinės delegacijos atstovų įžvalgas apie Lietuvos patirtį Tarptautinės darbo konferencijos 106-ojoje sesijoje ir aptarė pasirengimą 10-ajam Europos regioniniam susitikimui.

Profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai taip pat diskutavo apie komitetų ir komisijų, veikiančių prie Trišalės tarybos, veiklą ir darbo rezultatus, taip pat šių institutų galimą perspektyvą.

Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje atstovaujančios profesinių sąjungų organizacijos ir Vyriausybė 2017 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdyje nutarė pritarti informacinio pobūdžio pranešimui, kad:

Iki Lietuvos Respublikos darbo kodekso įsigaliojimo sudarytose įmonės kolektyvinėse sutartyse (tiek tarp profesinės sąjungos ir darbdavio, tiek tarp darbo tarybos ir darbdavio) ir jose susitartose nuostatose dėl darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, darbo apmokėjimo organizavimo (tarifinių atlygių, pareiginių algų, priedų, priemokų, kitų lengvatų ir kompensacijų, darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemų bei formų, darbo normų nustatymo, darbo užmokesčio indeksavimo, išmokėjimo bei atsiskaitymų tvarkos ir kitos nuostatos), darbo ir poilsio laiko, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, kompensacijų ir lengvatų suteikimo, profesijos, specialybės įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei su tuo susijusių garantijų ir lengvatų, profesinės reabilitacijos laikotarpiu taikomų garantijų, įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo tvarkos, šalių tarpusavio informavimo ir konsultavimo bei kitos svarbios darbo, ekonominės ir socialinės sąlygos bei kitos kolektyvinėje sutartyje sutartos nuostatos galioja iki priimtos kolektyvinės sutarties pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. sausio 1 dienos.

Iki Lietuvos Respublikos darbo kodekso įsigaliojimo sudarytose nacionalinėse, šakų ir teritorinėse kolektyvinėse sutartyse ir jose susitartose nuostatose dėl darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų, darbo apmokėjimo sistemos kainų, infliacijos didėjimo atvejais, specialybės įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo sąlygų, socialinės partnerystės rėmimo priemonių, padedančių išvengti kolektyvinių ginčų, streikų, darbo normų, išdirbto laiko, aptarnavimo, darbuotojų skaičiaus nustatymo, pakeitimo ir peržiūrėjimo tvarkos, kitų šalims svarbių darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų, jų keitimo ir papildymo tvarkos, galiojimo termino, vykdymo kontrolės, atsakomybės už susitarimo pažeidimą ir kitos kolektyvinėje sutartyje sutartos nuostatos, galioja iki priimtos kolektyvinės sutarties pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. sausio 1 dienos.

Kitas Trišalės tarybos posėdis numatomas rugsėjo mėnesį.

Pagal naujai įsigaliojusį Darbo kodeksą dabartinė Trišalė taryba esama sudėtimi veiks iki 2018 m. liepos 1 d., po šios dienos Trišalė taryba turės būti sudaryta pagal naujajame Darbo kodekse įtvirtintus atrankos kriterijus.

 

 

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija