2016 m. lapkričio 3 d.  (ketvirtadienį) vyks Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Posėdžio pradžia  – 8.30.

Darbotvarkė pridedama.

 

2016 M. LAPKRIČIO 3 D. SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO POSĖDŽIO

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas klausimas

Pagrindinis/
papildomas
komitetas
(stadija)

Komiteto išvados
rengėjai,

atsakingas tarnautojas

1 .                                

2016-11-03

8.30–8.40

III r. 613 k.

XIIP-4784

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas

Pagrindinis

(svarstymo tęsinys)

 

Visi komiteto nariai
D. Jonėnienė

2 .                                

2016-11-03

8.40–8.45

III r. 613 k.

XIIP-4762

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1919 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pagrindinis

(svarstymas)

Visi komiteto nariai
E. Bulotaitė

3 .                                

2016-11-03

8.45–8.55

III r. 613 k.

XIIP-4543

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2017 metais, įstatymo projektas

Pagrindinis

(svarstymas)

Visi komiteto nariai
E. Bulotaitė

 

   Komiteto pirmininkė                                                                            Kristina Miškinienė