Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus dėl „Sodros“ reformos (projektas Nr. XIIP-3235(3). Už naują įstatymo redakciją balsavo 62 Seimo nariai, prieš – 3, susilaikė 6 parlamentarai. Šis įstatymas yra vienas iš socialinio modelio paketo klausimų.

 

Naujomis nuostatomis Seimas pritarė siūlymui įvesti „lubas“ socialinio draudimo įmokoms. Nustatyta, kad draudžiamų asmenų socialinio draudimo bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas ir apdraustasis, skaičiuojant socialinio draudimo įmokas, kalendoriniais metais negalės būti didesnė negu 60 praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbto VDMU (vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio). Šios „lubos“ bus pasiektos palaipsniui per šešerius metus. Pirmaisiais metais nustatytos 120 (2017 m.), antraisiais – 108, trečiaisiais – 96, ketvirtaisiais – 84, penktaisiais – 72 ir šeštaisiais (2022 m.) 60 praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbto VDMU lubos.

Pagal priimtas pataisas socialinio draudimo pensijų bendroji dalis bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Tik pereinamuoju laikotarpiu socialinio draudimo pensijų bendroji dalis bus finansuojama iš valstybės Socialinio draudimo biudžeto fondo lėšų. Nuspręsta, kad 2017 metais darbdavių įmokos „Sodrai“ tarifas mažės 1 proc., o nuo 2018 metų dėl to bus sprendžiama kasmet įvertinus įtaką valdžios sektoriaus finansų tvarumui.

Kaip įtvirtinta įstatyme, privalomai bus sudaromas Socialinio draudimo rezervinis fondas, kuris bus sudarytas iš dviejų dalių, t. y. viena dalis bus skirta pensijoms, kita dalis – kitoms socialinio draudimo išmokoms.

Priimtais pakeitimais taip pat nutarta išplėsti savarankiškai dirbančių asmenų socialinį draudimą: individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius, ūkinių bendrijų tikruosius narius drausti ir ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu; dirbančius pagal verslo liudijimus drausti ir individualiajai pensijos daliai gauti, socialinio draudimo įmokas skaičiuojant nuo minimaliosios mėnesinės algos. Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkus ir vienuolius nuspręsta drausti ir individualiajai pensijos daliai gauti. Į socialinio draudimo sistemą visa apimti taip pat įtraukti ir statutiniai pareigūnai.

Seimas priėmimo metu nepakeitė sprendimo ir nustatė, kad asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, bus draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai jų ūkis viršija 8 EDV (pirminiame projekte buvo numatyti 2 EDV).

Pakeitimais nustatyta, kad tantjemų gavėjai bei mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariais, mokės socialinio draudimo įmokas pensijai nuo gaunamų pajamų.

Terminuotoms darbo sutartims nedarbo draudimo įmokos tarifą, nustatytą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu, nuspręsta didinti du kartus.

 

LRS inf.

APIE TAI ŽINIASKLAIDOJE: