Naujasis Darbo kodeksas… Šį terminą girdime taip dažnai, jog net atrodo, kad pati sąvoka Darbo kodeksas susideda ne iš dviejų, o trijų žodžių. Žinoma, dar galėtume pridėti žodį „liberalusis” ar du žodžius – „darbuotojui nepalankus”. Tada šis terminas sudarytų visą eilutę, užpildytą prieštaringų minčių ir emocijų.
Ir čia ironizuoti galėtume kiek norime, tačiau šis Darbo kodeksas bus tas, kuris lydės mūsų kadienybę.
Profesinės sąjungos jau ne kartą yra išsakiusios savo pastabas ir aiškiai išreiškusios prieštaringą nuomonę naujajam DK, o kokius pasiūlymus ir pastabas projektui turi LRS Kanceliarijos Teisės departamentas?

–> Čia galite rasti, kokius pasiūlymus ir pastabas pateikė LRS Kanceliarijos Teisės departamentas, įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, Europos sąjungos teisei ir teisės technikos taisyklių reikalavimams.

–> Dar kartą primineme, kaip atrodo naujausias LRS užregistruotas Darbo kodekso projektas: Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija).