Gegužės 13 d. vyks ataskaitinis-rinkiminis AB”Nordic Sugar Kėdainai” profesinės sąjungos susirinkimas, kuriame bus aptarta darbuotojų  padėtis įmonėje, renkamas naujas profesinės sąjungos pirmininkas bei komitetas.

Profesinė sąjunga įmonėje vienija, net 51 proc. narių.

Jau daug metų įmonėje pasirašoma kolektyvinė sutartis, kasmet vyksta derybos dėl darbo užmokesčio,  išmokamas atlyginimas už metinius rezultatus, yra sukurtas solidus socialinių garantijų paketas, darbuotojai draudžiami papildomu sveikatos draudimu, veikia veteranų klubas ir kt. 

Deja, dėl naujojo socialinio modelio, pirmą kartą, šiemet kolektyvinė sutartis pasirašyta tik vieneriems metams. Tokia tendencija šiemet vyrauja ir kitose šakos įmonėse.

Susirinkime be ataskaitos, bus renkamas ir naujas profesinės sąjungos pirmininkas bei komitetas.

 

Lietuvos maistininkų profesinė sąjungos Taryba dėkoja ilgametei komiteto pirmininkei Vidai Liutkevičienei už nuoširdų darbą buriant žmones ir siekiant darbuotojams geresnių darbo ir poilsio sąlygų.