Tarptautinė darbo organizacija skelbia, kad pasaulyje maždaug kas 15 sekundžių žūsta vienas darbuotojas. Europos Sąjungoje dėl su darbu susijusių priežasčių kas tris su puse minutės miršta vienas žmogus. Lietuvoje 1992 – 2015 metais darbe žuvo ir sužalota daugiau nei 75 tūkst. žmonių – palyginti, tai beveik Marijampolės ir Utenos miestų gyventojų skaičius kartu sudėjus.

 

      Darbuotojo sveikata nėra prekė. Tarptautinės darbo organizacijos iniciatyva Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena pirmąkart pažymėta prieš 15 metų. Šia diena diegiama nuostata, kad negalima darbo laikyti visaverčiu, jei jis nesaugus, jei dirbant rizikuojama savo ar kitų sveikata ir gerove.

      Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena taip pat primena darbdavio pareigą pasirūpinti, kad darbo vietos būtų saugios. Lygiai taip pat svarbu, kad ir darbuotojai suvoktų būtinybę patys saugoti save ir laikytis saugaus darbo reikalavimų. Visas šias problemas sėkmingai spręsti įmanoma tik bendradarbiaujant socialinės partnerystės principu.

      Patyrę darbų saugos specialistai sako, kad darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės bei reikalavimai nėra tuščiai suformuluoti – jie parašyti darbe sužalotųjų ir žuvusiųjų krauju. Jokios kompensacijos už blogas darbo sąlygas nėra saugaus darbo kultūros dalis – darbuotojo sveikata nėra prekė ir negali būti perkama; privalu įgyvendinti teisę dirbti saugiomis ir sveikomis sąlygomis visur ir visada.

      VDI Pavasario konsultavimų savaitė. Minėdama Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną Valstybinė darbo inspekcija (VDI) jau dešimt metų, be kitų renginių, organizuoja Pavasario konsultavimų savaitę. Jos metu visose apskrityse, įvairiose savivaldybėse ir seniūnijose inspektoriai kviečia konsultuotis esamus ir būsimus darbdavius, darbuotojus, visus kitus piliečius. Šią savaitę ypatingo darbo inspektorių dėmesio susilaukia ir moksleiviai. Jiems šalies mokyklose, gimnazijose darbo inspektoriai, taip pat ir bendradarbiaudami su įmonių atstovais, veda saugaus darbo pamokas.

      E. testas – ką žinote apie saugų darbą. Siekdama sudominti saugaus darbo klausimais kuo daugiau įvairaus amžiaus, įvairių profesijų bei užsiėmimų asmenų, VDI antrus metus organizuoja nacionalinį e. testą (konkursą), skirtą plačiajai visuomenei.

      Testo klausimai pasirodys VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) tituliniame puslapyje balandžio 28 d. nuo 6 val., jo sprendimo laikas – iki balandžio 28 d. 24 val. Testą sudaro 25 klausimai su 3-4 atsakymų variantais, iš kurių reikės pažymėti vieną teisingą.

      Sprendėjai turės galimybę išsispausdinti savo atsakymus, su jų įvertinimu procentais. Po balandžio 28 d. 24 val. VDI interneto svetainėje bus galima pasitikrinti teisingus atsakymus.

      Pirmiesiems 50 dalyvių, per trumpiausią laiką teisingai atsakiusiems į testo klausimus, bus įteikti specialūs VDI pažymėjimai ir prizai.

      VDI kviečia visus dalyvauti sprendžiant testą ir pasitikrinti, ką žinote apie saugų darbą!

VDI inf.