Šiandien Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija  „Socialinė Europa – dabartis ir ateitis“, kurioje dalyvavo ir Europos profesinių sąjungų federacijos generalinis sekretorius P. Scherrer bei Suomijos SAK atstovė, teisininkė, K. Lehto-Komulainen.

Profesinės sąjungos mano, jog valstybės vaidmuo labai svarbus kuriant teisingus darbo santykius tarp verslo ir darbuotojų, todėl renginyje buvo kalbama apie socialines Europos vertybes, darbuotojų darbo sąlygas ir socialines garantijas, galimas Lietuvos ateities vystymosi perspektyvas.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė bei tuo pat metu SRDK svarstomo naujojo Socialinio modelio posėdyje dalyvavusi, bet trumpam konferenciją aplankiusi, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė savo kalboje pabrėžė, kad vienas reikšmingiausių pastarųjų metų darbdavių, dirbančiųjų ir valdžios atstovų bendro darbo pasiekimų yra tai, kad šiandien jau niekam nebekyla klausimų dėl socialinio dialogo svarbos.

Parlamento vadovė taip pat akcentavo, kad Europos profesinių sąjungų atstovų geroji patirtis ir įžvalgos bus ypač naudingos konferencijoje dalyvaujančiam gausiam būriui Lietuvos profesinių sąjungų narių iš visos Lietuvos regionų. „Regionuose socialinio dialogo vaidmuo yra mažiau išplėtotas nei nacionaliniu lygiu, todėl tikiu, kad šiandienos konferencija įneš daugiau aiškumo, idėjų ir drąsos teigiamiems pokyčiams“, – kalbėjo Seimo Pirmininkė.

Politikė pažymėjo, kad šiuo metu Seime kaip tik vyksta intensyvus darbas, lemsiantis socialinio dialogo kryptį ir pobūdį Lietuvoje ateityje – svarstomas socialinis modelis. Parlamento vadovė pabrėžė, kad šiuo metu Seimas deda visas pastangas, kad visi svarstomo socialinio modelio aspektai būtų maksimaliai išdiskutuoti, aptarti, įvertinti ir rastas optimalus sprendimas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, savo kalboje profesines sąjungas įvardino kaip pačius aktyviausius socialinius partnerius. Pasak ministrės, sukurtas socialinis modelis, apimantis darbo santykių, užimtumo ir socialinio draudimo sistemas, padės pasiekti socialinės apsaugos tvarumą, geresnį darbo santykių reguliavimą, didesnį darbo jėgos aktyvumą, todėl labai svarbus sklandus ir taikus socialinis dialogas bei socialinių partnerių supratingumas. „Mes viską turime daryti vardan žmogaus”- teigė Algimanta Pabedinskienė.

ETUI generalinis sekretorius P. Scherrer apžvelgė socialinį dialogą ir modernią įstatymų leidybą Europoje bei atkreipė dėmesį, kad ne vien Lietuvoje socialinis dialogas susiduria su problemomis. Silpnėjančios socialinės apsaugos problemos šiuo metu sprendžiamos net tokiose šalyse kaip Suomija, Didžioji Britanija, Ispanija.

P. Scherrer pažymėjo, jog socialiniam dialogui didelės neigiamos įtakos turėjo 2009-ųjų ekonominė krizė. Būtent tada įsivyravo požiūris, kad būtina taupyti, išlikti produktyviems, o tai įtvirtino ir nuostatas, kad nereikia skirti didelio dėmesio  socialinių partnerių bendradarbiavimui.

Būtent tai šiandien ir matome… Nors daugelio ES šalių ekonomikos atsigavo, socialinė apsauga ir darbuotoujų teisės taip ir liko  “kriziniam“ lygmeny. Tai įrodo ir faktas, kad  nuo šio laikotarpio nebuvo priimtas nei vienas ženklus darbuotojų teises stiprinantis įstatymas tarptautiniu lygmeniu.

P. Scherrer pabrėžė, kad stipri socialinė apsauga ir dirbančiuosius ginantys įstatymai įmanomi tik su stipriomis profesinėmis sąjungomis.

Konferencijoje dalyvavęs profesorius Boguslavas Gruževskis apžvelgė Lietuvos socialinių garantijų ateitį bei pateikė skaudžią tačiau realią statistiką… Tapo akivaizdus vienas ir labai svarbus faktas: stiprios profsąjungos, stiprios dirbančiųjų teisės ir jų reprezentacija tiesiogiai susijusi su stipria šalies ekonomika…

Suomijos SAK profesinių sąjungų teisininkė Katja Lehto-Komulainen keletą kartų paantrino P. Scherrer išsakytai nuomonei bei akcentavo profesinių sąjungų veiksmus darbo santykių liberalizavimo kontekste. Teisininkė pabrėžė, kad darbuotojų interesai būtinai turi būti ginami, o tam turėtų būti užtikrintos įvairios priemonės.

Teisininkė aktyviai dalyvavo diskusijoje bei reagavo į konferencijos dalyvių pasisakymus.

Diskusijoje taip pat dalyvavo Investuotojų forumo direktorė Rūta Skyrienė, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius.

LPSK teisininkė Evelina Šilinytė pristatė profesinių sąjungų padėtį naujajame Socialiniame modelyje.

LRS ir LMP inf.