Lenkijos profsąjungų aktyvistus ir narius šokiravo žinia, kad viena iš įtakingų šalies Seimo frakcijų – liberalcentristinė partija „Moderni Lenkija” (Nowoczesna) įregistravo įstatymo projektą, pagal kurį gali būti panaikintos pagrindinės iki šiol galiojusios šalyje veikiančių profesinių sąjungų privilegijos.

Šį savo žingsnį projekto autoriai argumentuoja tuo, esą pagal 1991 metais priimtą įstatymą Lenkijos profesinių sąjungos tebesinaudoja privilegijomis, kurios, jų nuomone, šiandien jau esančios perteklinės – „unikalios palyginus su kitų Europos šalių profsąjungų privilegijomis”.

„Modernios Lenkijos” lyderio Ryšardo Petru (Ryszard Jerzy Petru) žodžiais, jo frakcija pasisakanti ne prieš profsąjungas, o prieš perteklines privilegijas. Lenkijos profesinėms sąjungoms (2014 m. statistikos duomenimis) priklauso tik 11 proc. darbuotojų, o jų vadovai esą seniai atitrūko nuo realaus gyvenimo ir tikrųjų darbo žmonėms opių problemų. Tarp argumentų primenamas ir neseniai Lenkijos žiniasklaidoje eskaluotas skandalas, kurio centre atsidūrė pats „Solidarumo” (Solidarność) vadovas Petras Duda (Petr Duda), rugsėjo mėnesį ilsėjęsis viename iš Baltijos kurortų. „Karališki apartamentai jam (P.Dudai -red.) buvo suteikti pusvelčiui: maistas ir gėrimai buvo nemokami, į numerį buvo atnešamos elitinės žuvies rūšys; šunims taip pat buvo pateikiamas specialus ėdalas”,- cituojamas žurnalistinis tyrimas.

„Modernios Lenkijos“ frakcijos projekte, be kita ko, siūloma atleisti darbdavius nuo pareigos nemokamai suteikti profsąjungų veiklai patalpas, teikti profsąjungoms finansinę paramą. Profsąjungų susivienijimai, kaip ir kitos visuomeninės organizacijos, turėtų kasmet pateikti finansines ataskaitas mokesčių inspekcijoms. Profsąjungų narių, jų aktyvo, veiklai esą nepagrįstai skiriamas ir tam tikras darbdavio apmokamų darbo valandų skaičius – laikas „vartotojo sąskaita”.

„Solidarumas”(Solidarność) ir „Lenkijos profsąjungų aljansas” (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – OPZZ) šį R.Petru partijos žingsnį pavadino „abusurdišku“, sukurptu  nepasikonsultavus su suinteresuotomis pusėmis. „Tenka polemizuoti ne su profsąjungų ekspertais, o su diletantais, – pareiškė šio susivienijimo vadovas Janas Guz (Jan Guz). – Įstatymo projektas pažeidžia ne tik Tarptautinės darbo organizacijos atitinkamos konvencijos 135 punktą, bet ir Lenkijos konstituciją (jos 20 str.). Kai dėl finansinių ataskaitų,- pastebi OPZZ lyderis, – tai prieš pusantrų metų mūsų finansinė atskaitomybė jau buvo tikrinta, ir pažeidimų nebuvo rasta. Lenkijos profsąjungos – pačios silpniausios Europoje ir vien iš nario mokesčių išgyventi negalėtų. 90 proc. mūsų išlaidų skiriamos socialinei pagalbai bei teisinėms konsultacijoms, kurių prireikia darbuotojams, ginant jų teises“.

OPZZ paskelbė ir oficialų pareiškimą dėl odiozinio dešiniųjų projekto, kuriame, be kita ko, atkreipia dėmesį, kad įstatymo projekto autoriai eina „dvigubų standartų” keliu ir pirmiausia siekia susilpninti socialinį dialogą įmonės lygmeniu. Siūlydami atleisti darbdavį nuo pareigų vietinei profesinei sąjungai, „Moderniosi Lenkijos“ politikai siekia nuginkluoti profsąjungas, atimant iš jų galimybes derėtis su darbdaviu bent apytikriai panašiomis sąlygomis.

 

 

Parengė Profsąjungų naujienos